Close

China (South)

EUROTAINER Tank Leasing (Shanghai) Co Ltd

15EF1, Jin Ling Hai Xin Building

666 Fuzhou Road

SHANGHAI 200001 – CHINA


t +86 21 6341 0475

f +86 21 6341 0480

sales-asia@eurotainer.com